Edukacja online - prosimy o wypełnienie ankiety

Od kilku lat w programach FRSI coraz częściej goszczą elementy e-learningu. Wiemy również, że dla wszystkich osób przyzwyczajonych do tradycyjnych form uczenia się jest to istotna zmiana. W związku z tym chcemy przeanalizować i zrozumieć różnice i wyzwania związane z inną niż dotychczasowa formą pracy, tak aby projektowane przez nas programy edukacyjne można było z powodzeniem wykorzystywać zarówno w doskonaleniu własnych umiejętności, jak i w pracy z Waszymi czytelnikami. 

Wątek edukacji online i jej niekonwencjonalnego użycia w pracy bibliotek jest głównym tematem projektu "Learning circles in libraries", który od kilku miesięcy realizujemy w partnerstwie z 5 innymi instytucjami w ramach programu Erasmus+ "Partnerstwa strategiczne w obszarze edukacji dorosłych". Wyniki ankiety posłużą nam do przygotowania cyklu edukacyjnego dla bibliotekarzy - facylitatorów grup osób korzystających z uczenia się on-line w bibliotekach. 

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do do 1 lipca br.

Ankieta znajduje się tutaj:
https://docs.google.com/forms/d/1Hc3bSTxJVH-n4kjzK-LypFYaQ8WygnKspxnnbiJqFd8/edit?usp=sharing

Serdecznie dziękujemy!