EIFL-PLIP - konkurs dla bibliotek

O nagrody w wysokości 1500 dolarów amerykańskich mogą ubiegać się biblioteki publiczne wykorzystujące w nowatorski sposób nowe technologie w swoich działaniach związanych z szeroko pojętym obszarem zrównoważonego rozwoju. Tematy działań, któe można zgłosić w konkursie, mogą dotyczyć takich kategorii tematycznych, jak:

  • finanse i zatrudnienie,
  • rolnictwo, ekologia,
  • zdrowie, higiena,
  • włączenie społeczne,
  • równość, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
  • równość w edukacji,
  • ochrona środowiska.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie EIFL.