Dziś 100-lecie SBP!

Życzymy samych sukcesów w Państwa dalszych działaniach realizowanych wraz z bibliotekami i na rzecz bibliotek, wszelkiej pomyślności oraz osobistej i zawodowej satysfakcji.

Zespół Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego