Dzień Bezpiecznego Internetu już 7 lutego!

Podczas tegorocznej edycji organizatorzy chcą zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. 

Na stronie DBI jest dostępny formularz, za pomocą którego do końca lutego 2017 r. można rejestrować lokalne inicjatywy związane z DBI. Sprawozdania z przeprowadzonych inicjatyw należy przesyłać do końca marca 2017 r. (elektroniczny formularz do przesłania sprawozdania zostanie opublikowany na stronie DBI.pl pod koniec lutego). Wszystkie zgłoszone inicjatywy wezmą udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Instytucje i organizacje, które włączą się w tegoroczną edycję DBI, mogą skorzystać z materiałów promocyjnych udostępniionych przez organizatorów, a także z różnych zasobów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć, kursy e-learningowe czy materiały multimedialne dostępne na stronie wydarzenia.

Szczegółowe informacje, materiały do wykorzystania, formularz zgłoszeń i regulamin konkursu znajdują się na stronie DBI.