Dzień Bezpiecznego Internetu 2016 pod hasłem "Lepszy internet zależy od Ciebie!"

Wraz z organizatorami DBI zachęcamy do podejmowania inicjatyw promujących temat bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie: konferencji, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień... itp. Wszelkie przedsięwzięcia związane z DBI mogą być realizowane w lutym przez cały miesiąc. Mogą być także zgłaszane w konkursie na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2016.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.