Doświadczenia bibliotek z edukacją finansową – prosimy o wypełnienie ankiety

Jeśli Wasza biblioteka kiedykolwiek, w jakiejkolwiek formie, organizowała zajęcia z zakresu edukacji  finansowej i/lub ekonomicznej, prosimy o wypełnienie ankiety. Nie powinno to zająć więcej niż 15 minut. 

Ankieta znajduje się pod tym linkiem: https://www.1ka.si/a/215657&language=15

Informacje uzyskane podczas badania wykorzystamy w partnerskim projekcie realizowanym przez nas od grudnia 2018 roku pod nazwą “Financial literacy through public libraries” (FINLIT) (pl: Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych). Te same dane zbieramy jednocześnie w czterech krajach, w których realizowany jest nasz projekt. Poza Polską są to Bułgaria, Rumunia oraz Słowenia. Dane posłużą zbadaniu potrzeb bibliotek i bibliotekarzy, tak aby jak najlepiej dopasować do ich potrzeb model edukacji finansowej, który opracujemy.
Edukacja finansowa jest definiowana jako połączenie wiedzy finansowej i umiejętności, które pomagają ludziom zrozumieć możliwości i zagrożenia pojawiające się podczas zarządzania zasobami finansowymi. Edukacja finansowa pomaga podejmować racjonalne i świadome decyzje finansowe oraz przygotowuje do korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych. Ponadto ułatwia zdobywanie wiedzy na temat finansów, poszukiwanie pomocy w kwestiach finansowych oraz motywuje ludzi do podejmowania skutecznych działań na rzecz ich dobra osobistego.

FRSI od ponad 6 lat realizuje projekty dotyczące edukacji finansowej osób dorosłych w bibliotekach. Naszymi dobrymi praktykami i metodami wdrażania tych projektów zainteresowały się biblioteki z innych europejskich krajów. Wraz z czterema partnerami przygotowaliśmy projekt, w ramach którego wypracujemy model edukacji finansowej w bibliotekach publicznych. Będą mogły z niego skorzystać chętne biblioteki w krajach europejskich – w tym też w Polsce. Opracujemy także otwarte i dostępne bezpłatnie kursy online dla bibliotekarzy, którzy w ten sposób przygotują się do roli przewodników po wiedzy finansowej – a także dla użytkowników bibliotek, aby mogli zwiększyć swoją wiedzę finansową i sprawniej korzystać z produktów finansowych oferowanych na rynku, w większości przez internet. 

Projekt „Financial literacy through public libraries” (Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych) jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych. FRSI jest liderem projektu, a naszymi partnerami są: Global Libraries Bulgaria Foundation (Bułgaria), Narodna in Univerzitetna Knjiznica (Słowenia), "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva County Library (Rumania) oraz National Association of Public Librarians and Libraries in Romania jako partner stowarzyszony. 

Więcej informacji o projekcie: http://frsi.org.pl/projekt/financial-literacy-through-public-libraries/