Dołącz do akcji "Eurowybory - wielka akcja graficzna"!

26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, które będą mieć duży wpływ na kształt przyszłej Europy. Dlatego ważne jest, aby jak najwięcej osób wzięło w nich udział. Wraz z partnerami - Goethe Institut, Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, School of Form  -zachęcamy biblioteki do wzięcia udziału w wielkiej akcji graficznej przygotowanej przez Goethe Institut. Akcja polega na projektowaniu i udostępnianiu plakatów zachęcających do udziału w Eurowyborach. 

Zasady akcji

 • Każda zainteresowana osoba może zaprojektować własny plakat zachęcajacy do udziału w Eurowyborach i przesłać go mailem do Goethe Institut na adres portal@warschau.goethe.org w terminie do 23 maja 2019 roku.
 • Plakaty nie mogą być reklamą żadnej z kandydujących partii – akcja jest apolitycznym działaniem społecznym, wspierającym udział w wyborach. 
 • Na plakacie konieczne jest zamieszczenie daty 26.05.2019 oraz dowolnego hasła promującego udział w wyborach. Przykładowe hasła to:  „Głosuj na Europę”, „Głosuj! Eurowybory 26.05.2019”, „Zagłosuj na Europę. 26.05.2019”, „Europa z wyboru. Głosuj 26.05.2019”.
 • Forma plakatu: wymiar min. A3, w formacie PDF do druku (spady 3 mm, bez linii cięcia) + podgląd w PNG (szerokość 1200 px), 150 dpi.
 • Osoby, które prześlą plakat, wyrażają zgodę na udostępnienie plakatu na zasadach licencji Creative Commons 0 (Przekazanie do Domeny Publicznej Polska), której pełna treść dostępna jest pod adresem: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl. Oznacza to, że plakat może być w dowolny sposób wykorzystany przez każdego, zarówno w formie cyfrowej, jak i drukowanej.
 • Przesłane plakaty są udostępniane na stronie Goethe Institut pod linkiem: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/euw/wag.html
 • Osoby przesyłające swoje plakaty mogą je przekazać anonimowo lub podpisać imieniem i nazwiskiem (wówczas taki podpis znajdzie się wraz z plakatem na stronie Goethe Institut). W przypadku gdy autorem plakatu jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych (np. niepełnoletnia), podanie danych autora jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna (a więc taką zgodę najlepiej wysłać wraz z plakatem i danym i do podpisu).

Co mogą zrobić biblioteki?

 • Przesyłać do Goethe Institut plakaty wykonane przez bibliotekarzy.
 • Zachęcać do udziału w akcji użytkowników biblioteki, np. przekazując użytkownikom informację o akcji.
 • Wspierać zainteresowanych użytkowników w ich pracach nad plakatami, np. podczas warsztatów graficznych albo udostępniając niezbędny sprzęt i oprogramowanie. 
 • Pobrać i rozwiesić w bibliotece plakaty udostępnione na stronie Goethe Institut.
 • Wykorzystać plakaty udostępnione na stronie Goethe Institut we własnych inicjatywach zachęcających mieszkańców do udziału w Eurowyborach.
 • Wykonać zdjęcia plakatów rozwieszonych w bibliotece i/lub zdjęcia imprez, podczas których były wykorzystywane plakaty mailem do FRSI (na adres agnieszka.koszowska@frsi.org.pl) – wybrane zdjęcia opublikujemy w naszych mediach społecznościowych ze stosowną informacją propagującą działania biblioteki.

Gorąco zachęcamy do udziału w akcji!