Dołącz do Cyfrowych Wędrowców Europy!

Celem projektu Cyfrowi wędrowcy w Europie jest wspieranie osób, którym brak umiejętności cyfrowych utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym. Projekt, finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej Erasmus+, realizujemy wraz z partnerami z Francji, Holandii, Belgii i Finlandii. W ramach projektu:
 • przygotowujemy bazę zasobów online do wykorzystania w działaniach edukacyjnych bibliotek skierowanych do osób  ze specjalnymi potrzebami: zagrożonych społecznym/cyfrowym wykluczeniem lub będących w specyficznej sytuacji życiowej (osób starszych, bezrobotnych, osób, które straciły pracę z powodu pandemii, migrantów, samotnych rodziców itp.),
 • przeprowadzimy szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy przygotowujące do prowadzenia takich działań,
 • przygotujemy narzędzia do ewaluacji działań edukacyjnych bibliotek skierowanych do osób  ze specjalnymi potrzebami i przeprowadzimy taką ewaluację.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na tych stronach: 

CO OFERUJEMY?

 • dwudniowe warsztaty stacjonarne w Warszawie (lub zdalne w przypadku nasilenia pandemii), które odbędą się między 26  a 28 października 2020r. i będą prowadzone przez doświadczonych trenerów – w tym trenerkę z BSF Belgique (Bibliothèques Sans Frontières Belgique - Biblioteki bez granic w Belgii),
 • możliwość zdobycia nowych kompetencji, umożliwiających skuteczniejsze działanie zespołu biblioteki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w tym bazy ok. 500 kursów, szkoleń i innych materiałów online z Polski, Francji, Belgii, Finalndii i Holandii (częściowo przetłumaczonych na język polski i w większości dostępnych po angielsku),
 • możliwość wymiany doświadczeń z bibliotekarzami realizującymi ten projekt w Belgii, Holandii i Finlandii,
 • dostęp do zasobów FRSI dotyczących działań biblioteki wypracowanych w innych projektach, w tym międzynarodowych: prowadzenia działalności online oraz organizowania learning circles (klubów wiedzy). 

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • oddelegowania do udziału w projekcie od 1 do 5 osób (znajomość angielskiego nie jest wymagana, ale mile widziana),
 • zapewnienia, że każda z osób oddelegowanych do udziału w projekcie wypełni „ankietę dla bibliotekarzy” online – kwestionariusz badania potrzeb,
 • zapewnienia udziału oddelegowanych osób w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym (między 26 a 28 października 2020r.) oraz w późniejszym badaniu ewaluacyjnym (w formie ankiety internetowej oraz wywiadu pogłębionego),
 • w przypadku braku możliwości organizacji szkolenia w formie stacjonarnej (z powodu pandemii) umożliwienia osobom oddelegowanym do udziału w Projekcie udział w szkoleniu online,
 • zorganizowania i przeprowadzenia do kwietnia 2021r. (w przypadku nasilenia pandemii do czerwca 2021r.) minimum 2-godzinnych warsztatów dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem lub będących w specyficznej sytuacji życiowej (np. osób starszych, poszukujacych pracy, osób, które straciły pracę w efekcie pandemii itp.) - min. 35 osób na każdą osobę oddelegowaną do udziału w Projekcie, z wykorzystaniem udostępnionych przez nas materiałów,
 • przeprowadzenia ewaluacji warsztatów dla mieszkańców według udostępnionych przez nas wytycznych,
 • zamieszczenia na materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu wymaganego logotypu programu Erasmus+.

W przypadku znacznego nasilenia pandemii i narzucenia bezwzględnych zasad izolacji zobowiązania będą renegocjowane (zasada wystąpienia siły wyższej). 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w naborze do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:  https://bit.ly/cyfrowi_wedrowcy 

Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59.

Serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Małgorzata Makowska: 729-002-332; e-mail:  malgorzata.makowska@frsi.org.pl