Cyfrowi Wędrowcy w Europie – co nowego w projekcie?

Celem projektu Cyfrowi wędrowcy w Europie jest wspieranie osób, którym brak umiejętności cyfrowych utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób nieposiadających kompetencji cyfrowych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, w tym osób starszych, migrantów i ich rodzin czy osób poszukujących pracy.

Według badań Komisji Europejskiej niemal połowa mieszkańców krajów Unii Europejskiej nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych, podczas gdy zgodnie z licznymi prognozami rozwoju rynku pracy takie umiejętności będą w przyszłości niezbędne w niemal wszystkich dostępnych zawodach. Prognozy te zostały niedawno zweryfikowane przez sytuację pandemii, która postawiła większość z nas przed koniecznością pracy zdalnej lub korzystania z narzędzi i umiejętności cyfrowych w celach związanych z nauką, rozwojem zawodowym i utrzymywaniem kontaktów społecznych.  

W projekcie Cyfrowi wędrowcy w Europie zbieramy istniejące już w naszych krajach partnerskich zasoby (kursy, scenariusze, poradniki, filmy instruktażowe itp.), które można wykorzystać z działaniach edukacyjnych w bibliotekach. Zasoby te dobieramy według kryteriów opisanych w publikacji Komisji Europejskiej DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (DigComp 2.1: Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli w podziale na 8 poziomów umiejętności wraz z przykładami użycia). Przygotowujemy programy szkoleniowe, a także wytyczne oraz narzędzia do ewaluacji wszystkich działań projektowych.

Do udziału w projekcie zaprosimy biblioteki zainteresowane realizacją działań z zakresu edukacji cyfrowej dla mieszkańców swoich miejscowości. Bibliotekarki i bibliotekarze wezmą udział w szkoleniu, podczas którego rozwiną swoje umiejętności trenerskie i metodyczne. Szkolenie dotyczyć będzie metodyki nauczania umiejętności cyfrowych z wykorzystaniem zasobów zebranych i opracowanych w ramach projektu. Rekrutację bibliotekarek i bibliotekarzy ogłosimy na przełomie czerwca i lipca – będziemy szukać ok. 30 osób z całej Polski. Szkolenie (stacjonarne lub – jeśli nie będzie takiej możliwości – zdalne)  zostanie przeprowadzone jesienią.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj: https://frsi.org.pl/projekt/cyfrowi-wedrowcy-w-europie/

 


Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk. Liderem projektu jest Bibliothèques Sans Frontières – France (Biblioteki bez Granic – Francja), a pozostali partnerzy to: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Bibliothèques Sans Frontières Belgique (Biblioteki bez Granic – Belgia), Public Libraries 2030 - Belgia, Suomen Kirjastoseura (Fińskie Stowarzyszenie BIbliotek) - Finlandia, Koninklijke Bibliotheek (Biblioteka Narodowa) - Holandia.