"Archipelag Pokoleń" - zapraszamy na webinarium

W kursie "Archipelag Pokoleń" może wziąć udział każdy, kto interesuje się tą tematyką i chce działać lub działa już na rzecz innych ludzi – np. organizując spotkania, prowadząc dyskusje, zachęcając do wspólnego spędzania czasu. Organizatorzy polecają kurs szczególnie edukatorom, animatorom kultury, członkom uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom bibliotek publicznych i domów kultury, społecznikom i wolontariuszom. 

Podczas spotkania:

  • dowiecie się, jaką wiedzę i umiejętności zdobędzie każdy uczestnik kursu;
  • przyjrzycie się, jak wygląda kurs: z jakich elementów i zadań się składa, ile czasu trzeba przeznaczyć na jego przejście, kiedy i jak się na niego zapisać;
  • przekonacie się, dlaczego warto prowadzić międzypokoleniowe działania.

"Archipelag Pokoleń" przedstawią Wam:

Beata Tokarz-Kamińska, członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, autorka programów społecznych dotyczących aktywizacji osób starszych i współpracy międzypokoleniowej: m.in. program dotacyjny „Seniorzy w akcji”, program tworzenia grup wolontariatu na Uniwersytetach Trzeciego,  program wspierania rad seniorów „ZOOM na rady seniorów” czy inicjatywa badawcza „STOP dyskryminacji ze względu na wiek”. Ekspertka i tutorka w inkubatorze innowacji „Sieci wsparcia” w zakresie rozwoju oddolnych innowacji na rzecz osób starszych zależnych i ich rodzinnych opiekunów.  Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Socjolożka, absolwentka Podyplomowego Studium Coachingu i Mentoringu Laboratorium Psychoedukacji. Autorka publikacji i artykułów dotyczących metod pracy z osobami starszymi.

Noemi Gryczko – w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych odpowiada za kurs online „Archipelag Pokoleń”. Innowator. Autorka koncepcji najpopularniejszego kursu edukacyjnego na platformie iTunesU w języku polskim „Tablety w bibliotece”. Ośmiela firmy i instytucje do korzystania z bezpłatnych zasobów sieci i eksperymentowania z nowymi formami edukacyjnymi. Uważa, że mniej znaczy więcej i od 2 lat niczego nie drukuje, więcej: www.noemigryczko.com.

Webinarium będzie prowadzić Małgorzata Dąbrowska – specjalistka ds. webinariów, konsultantka w firmie Dimpact. 

Aby wziąć udział w webinarium, należy się zarejestrować: https://dimpact.clickmeeting.pl/archipelag-pokolen/register

Na podany e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem do webinarium. W dniu webinarium należy kliknij link lub zielone hasło „dołącz” znajdujące się w mailu potwierdzającym rejestrację.

Webinarium odbędzie się w godzinach 17.00 – 18.00. O godzinie 16.45 rozpocznie się „rozgrzewka”, podczas której wyjaśnimy zasady korzystania z platformy ClickMeeting.

Uwaga: Liczba miejsc podczas webinarium jest ograniczona – może wziąć w nim udział maksymalnie 100 osób. Decyduje kolejność logowania do pokoju webinaryjnego w dniu webinarium – osoba logująca się jako 101 nie będzie już miała możliwości udziału. Data rejestracji nie ma więc związku z liczbą miejsc.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".