9. edycja konkursu grantowego "Na dobry początek!"

Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miejscowości oraz wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

Organizatorzy zachęcają osoby pracujące z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi, sprzyjające interakcjom między dziećmi i rozwijające kompetencje, takie jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjające aktywności ruchowej.

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Autorzy nagrodzonych projektów będą uczestniczyć w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty w ramach dwóch ścieżek:

1) ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej) - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są objęte edukacją przedszkolną lub szkolną;  
2) ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) - projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 2-4 lata zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej.

Wniosek należy złożyć do 12 września br. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Fundacji BGK.