"5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce" - nowe materiały w projekcie

Celem projektu "5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce" jest odczytanie jak największej liczby podpisów pod "Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" z 1926 r. oraz odnalezienie śladów jak największej liczby osób, które się pod nią podpisały. W ramach projektu zachęcamy biblioteki do organizacji spotkań, podczas których uczestnicy poznają Deklarację i portal, uczą sie korzystać z różnych źródeł genealogicznych i starają się odtworzyć i przybliżyć (w grupach młodzieżowych lub wielopokoleniowych) losy podpisanych pod Deklaracją osób - swoich bliskich sprzed 100 lat i przodków mieszkańców swojej miejscowości, by w ten sposób zachować o nich pamięć.

W ramach projektu przygotowaliśmy szereg materiałów - scenariuszy spotkań, poradników, instrukcji, materiałów pomocnych - które mogą pomóc w odtwarzaniu losów osób podpisanych pod "Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych" i zachęcić mieszkańców do odkrywania przeszłości swoich okolic. Dziś dodajemy kolejne materiały dotyczące działań zespołu zadaniowego (grupy młodzieżowej, wielopokoleniowej itp.), utworzonego w bibliotece po to, by badać losy osób podpisanych pod Deklaracją. Są to:

  • Zaczynamy przygodę z Deklaracją. Tworzymy zespół zadaniowy - scenariusz spotkania do przeprowadzenia w bibliotece dla osób potencjalnie zainteresowanych stworzeniem zespołów zadaniowych i realizacją zadań w projekcie,
  • Uwagi i wskazówki dotyczące procesu wyboru osób, o których zespół zadaniowy będzie zbierał informacje - poradnik dla zespołów zadaniowych,
  • Uwagi i wskazówki dotyczące przeprowadzania wywiadów w trakcie realizacji projektu - poradnik dla zespołów zadaniowych,
  • Podsumujmy nasze działania! Scenariusz spotkania podsumowującego pracę zespołu zadaniowego,  powołanego w ramach projektu „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”.

Zachęcamy do korzystania!

Już niebawem udostępnimy projekt graficzny plansz do wykorzystania w czasie wystawy lokalnej, scenariusz wystawy i inne materiały pomocne w jej organizacji. Konkurs dla bibliotek zostanie ogłoszony w październiku.

Jak zgłosić się do projektu?

Aby zgłosić udział w projekcie, wystarczy wypełnić formularz dostępny tutaj: https://rejestracja.frsi.org.pl/pr/wdzieczni_ameryce/create. Biblioteki, które zgłoszą się do projektu, będą mogły wziąć udział w konkursie, a także skorzystać z dodatkowych materiałów, ułatwiajacych przygotowanie lokalnej wystawy.

Termin zgłoszeń

Termin przesyłania zgłoszeń nie jest określony - biblioteki mogą zgłaszać swój udział przez cały czas trwania projektu, czyli do końca 2018 r. Warsztaty można przeprowadzić w dowolnym terminie. 

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Nasza Niepodległa, społecznych obchodów Stulecia Niepodległości.