3. Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Na dyrektorskich papierach”

Podczas dwóch poprzednich edycji forum rozmawialiśmy o tym, jak liderki i liderzy radzą sobie ze zmianami i wyzwaniami w otaczającej ich rzeczywistości oraz o tym co robić, by nie zgubić w tym wszystkim siebie, nie wypalić się zawodowo i umieć znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym.
 
Tym razem temat forum dotyczy szeroko rozumianej dyrektorskiej „papierologii”. Rola  szefowej / szefa to połączenie sprawczości, wyzwań i odpowiedzialności, to planowanie, budowanie relacji, rozwiązywanie problemów, to w końcu dbanie o formalno-prawną stronę  funkcjonowania instytucji. Zapewnimy Wam przestrzeń do rozmowy o ważnych datach w dyrektorskim kalendarzu, sprawozdaniach, obowiązkach, regulaminach, a także o tym, jak znaleźć na wszystko czas i właściwie sobą w tym czasie zarządzać. Zrobimy to dla Was z perspektywy praktyków, a nie prawników.
 
Każda z osób uczestniczących w forum będzie mogła pobrać „Dyrektorski niezbędnik”, w którym znajdą się terminy sprawozdań i dokumentów, o których warto pamiętać.
 

Program forum

 
Sesja plenarna (10.00-11.20), transmitowana na Facebooku, składać się będzie z trzech części:
  • Organizacja potrzebuje liderek i liderów skupionych na jej długofalowym rozwoju, wizji i misji, kulturze instytucjonalnej. Potrzebuje też sprawnego zarządzania budżetem, bieżącymi działaniami, egzekwowania procedur i dbania o ich zgodność z prawem. Jak połączyć te dwie funkcje i zapewnić organizacji sukces? O tym opowie Jacek Królikowski, prezes FRSI. 
  • Każdy dyrektor i każda dyrektorka na co dzień mierzy się z ogromem dokumentacji, terminów sprawozdań i raportów, którymi przepełniony jest kalendarz. Jak nie utonąć w tym morzu papierów, opowiedzą Katarzyna Roszak i Marzenna Wojnar z Grupy InicJaTyWy. W krótki i praktyczny sposób zaprezentują „Dyrektorski niezbędnik”.
  • Zostajesz dyrektorką / dyrektorem biblioteki – stało się! Powody były różne, najczęściej składały się na nie poczucie odpowiedzialności, chęć wywarcia wpływu, wprowadzenia zmiany w bibliotece, w której stare sposoby działania i zarządzania przestały się sprawdzać. Realizacja Twojej nowej wspaniałej wizji biblioteki czeka aż poradzisz sobie z RODO, przebrniesz przez warunki zamówień publicznych i wielu innych ważnych dokumentów. Nie jesteś sama / sam w tych dylematach. Każda dyrektorka i każdy dyrektor przechodzi przez podobne dylematy. Agnieszka Szelągowska (Szkoła Liderów) porozmawia o tym z Zuzanną Musielak-Rybak (BPMiG w Pleszewie), Pawłem Piwowarczykiem (MBP w Dobczycach) i Jerzym Woźniakiewiczem (WBP w Krakowie).
 
Sesje warsztatowe (11:40-14:00), tylko dla osób zarejestrowanych na wydarzenie
 
Podczas 3. edycji forum zapraszamy Was na dwie sesje warsztatowe, przygotowane przez członkinie i członków Grupy InicJaTyWy, poświęcone tym samym pięciu tematom:
  • Miej kontrolę nad zarządzaniem;
  • Czy to jeszcze wymagania, czy już mobbing?;
  • Wybrane świadczenia pracownicze – BHP, delegacje służbowe i świadczenia urlopowe w pigułce;
  • Przystępnie o dostępności;
  • Efektywne zarządzanie sobą w czasie: narzędzia, metody, inspiracje. 
Każda osoba uczestnicząca będzie mogła wybrać jeden temat podczas pierwszej sesji warsztatowej i drugi temat podczas drugiej sesji. Osoby zarejestrowane na wydarzenie będą mogły zapoznać się z opisami warsztatów zanim podejmą decyzję o wyborze tematu.
 
 

Kwestie organizacyjne

 
Forum odbywać się będzie na platformie Zoom, a każda osoba uczestnicząca otrzyma wcześniej instrukcję korzystania z platformy.
 
Liczba osób uczestniczących w forum na platformie Zoom jest ograniczona. Rejestracja na wydarzenie ruszy 7 czerwca o godz. 12.00.
 
Dołącz do wydarzenia na Facebooku, aby nie ominęły Cię ważne informacje!
 
Forum organizują dla Was:
  • Grupa InicJaTyWy z koordynatorkami trzeciego forum, Katarzyną Roszak (dyrektorką Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo) i Marzenną Wojnar (dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu),
  • współpracujące od początku z Grupą InicJaTyWy: Bogna Mrozowska (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) oraz Agnieszka Szelągowska (Fundacja Szkoła Liderów).

Grupa InicJaTyWy to kilkanaście dyrektorek i dyrektorów bibliotek, którzy od lat organizują spotkania lokalnych grup dyrektorskich. Dowiedz się więcej o Grupie InicJaTyWy!


3. Forum dyrektorek i dyrektorów bibliotek „Na dyrektorskich papierach” współorganizowane jest przez Grupę InicJaTyWy oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.