24. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego

Działania związane z 24. Ogólnopolską Nagrodą Literacką przebiegać będą pod hasłem „Słowo-obraz-gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych”. To tytuł pracy Jerzego Cieślikowskiego – jednego z najwybitniejszych polskich badaczy literatury dla dzieci i młodzieży. Poprzez wybór takiego hasła organizatorzy pragną pokazać, że najlepsza polska literatura dla dzieci, to literatura, która przekracza granice słowa i wychodzi w relacje z obrazem i gestem, a tym samym jeszcze pełniej i głębiej dociera do serc i umysłów młodych odbiorców. 

W ramach projektu 24. ONL przewidziano wiele różnorodnych działań, czyli wyłonienie najlepszych polskich publikacji dla dzieci poprzez przyznanie nagrody głównej, wyróżnień oraz nagrody czytelników, przygotowanie szeregu spotkań autorskich (z pisarzami i ilustratorami) oraz aktywizujących działań historycznych oraz teatralnych, a także słownych, gestycznych i plastycznych, audycje o literaturze dla dzieci w Radio Oświęcim, webinaria (czyli wykłady internetowe) z badaczami i znawcami literatury dla dzieci oraz gry mobilne/terenowe. Wielkim finałem będzie trzydniowe Święto Książki Dziecięcej (zaplanowane na 27, 28 i 29 września br.).

Informacje o 24. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej są dostępne na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej GALERII KSIĄŻKI w Oświęcimiu, stronie Centrum Literatury Dziecięcej koordynującego przedsięwzięcie, a także na Facebooku: https://www.facebook.com/mbp.oswiecim/ i https://www.facebook.com/centrumliteraturydzieciecej/.

Wraz z biblioteką w Oświecimiu zachęcamy do wspólnego promowania literatury dziecięcej!